Om våra märkningar.


WeMake reder ut märkningsdjungeln Vi har säkert alla upplevt situationen då man står i butiken och försöker förstå sig på alla märkningar som finns på produkter för att kunna fatta informerade köpbeslut. Det kan kännas minst sagt överväldigande och även om man har ett litet hum om vad märkningarna betyder finns det ändå många frågetecken vad gäller detaljerna. Därför kommer WeMake nu till din undsättning med korta och koncisa förklaringar på de vanligaste märkningarna inom kroppsvård, livsmedel och hushållsprodukter.

 
 

Leaping Bunny
Märkningen garanterar att produkten inte är testad på djur i någon fas av produktutvecklingen. Varken företaget, laboratoriet eller underleverantörerna får använda sig av djurtester för att kunna bli certifierade.
 

Svalanmärkningen
Märkningen garanterar att produkten är fri från allergener, parfymer och övriga irriterande ämnen i mängder där inga kända medicinska rapporterade fall har påvisats.
 

Soil Association
Märkningen garanterar att minst 95% av de odlade ingredienserna är ekologiska och att minst 20% av hela produkten (10% för produkter som sköljs av såsom schampon) är ekologisk. Produkten får ej vara testad på djur. Ej mer än 0,9% GMO. 

EU Ekologiskt
Märkningen garanterar att livsmedlen innehåller mer än 95% ekologiska ingredienser. Det begränsas strikt hur och när kemiska medel får användas och konstgödel liksom GMO i produktionen är förbjudet.
 

Cosmetique Bio Charte Cosmebio
Märkningen garanterar att produkten har minst 95% naturliga ingredienser, att minst 95% av växt- och jordbruksingredienserna är kravodlade samt att minst 10% av totala innehållet är kravodlat.
 

Ecocert
Märkningen är uppdelad i Cosmos Natural respektive Cosmos Organic. Den tidigare kräver endast naturliga ingredienser (ej ekologiska) medan den senare garanterar att minst 95% av de odlade ingredienserna i produkten är ekologiska och att minst 20% av hela produkten (10% för produkter som sköljs av såsom schampo) är ekologiska. Får ej vara djurtestade. Ej mer än 0,9 % GMO. 

Certified Vegan
Märkningen garanterar att produkten inte innehåller djurprodukter och att den inte har blivit djurtestad.
 

NaTrue
Märkningen är uppdelad i tre nivåer: Natural cosmetics, Natural cosmetics with organic portion och organic cosmetics. Den första garanterar att innehållet är naturligt men inte nödvändigtvis ekologiskt, den andra garanterar att innehållet har minst 70% naturliga ingredienser som kommer från ekologisk (eller vild) produktion medan den sista garanterar att minst 95% av de naturliga ingredienserna kommer från en kontrollerad krav (eller vild) odling.
 

Svanenmärkningen
Märkningen garanterar att produkten innehåller minimalt med miljöfarliga ämnen. Det finns strikta krav på nedbrytbarhet, giftighet, bioackumulerbarhet, användning av emballagematerial. Dessutom ska produkter riktade till barn vara parfymfria. 

Bra Miljöval
Märkningen innebär att produkten är ett bra val då det kommer till naturens resurser, den biologiska mångfalden och vår hälsa. De exakta kriterierna varierar mellan de olika verksamhetsområdena.
 

Demeter
Märkningen innebär att minst 90% av produktinnehållet kommer från biodynamiska odlingar och att minst 95% är från ekologiskt odlade råvaror.
 

EU Ecolabel
Märkningen garanterar att produkten har en reducerad miljöpåverkan genom hela produktlivscykeln: från utvinningen av råmaterialet till produktion, användning och återvinning. 

FSC
Märkningen innebär att produkten kommer från ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.
 

MSC - Marine Stewardship Council
Märkningen garanterar att fisket har skett med godkända metoder och på ett fiskebestånd som tål fiske.
 

Nyckelhålet
Märkningen kommunicerar ett hälsosammare alternativ till övriga produkter inom samma produktkategori. De är magrare, innehåller mindre socker och salt samt mer fibrer. 

KRAV
Märkningen garanterar att produkten är producerad ekologiskt med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Andelen KRAV-ingredienser är minst 95% av vikten (ej medräknat vikten av vatten och koksalt).
 

Cosmetique Eco Charte Cosmebio
Märkningen garanterar att minst 95% av ingredienserna är naturliga samt att minst 50% av växt- och jordbruksprodukterna är kravodlade. Minst 5% av hela innehållet ska vara kravodlat (vatten räknas ej in).
 

Vegan
Märkningen garanterar att produkten inte innehåller animalier (inget animaliskt eller av animaliskt ursprung). Vid framställningen används inte heller några animaliska produkter. 

Fairtrade
Märkningen innebär att produkten har producerats på ett sätt där odlare och anställda får förbättrade villkor, högre löner och att minimipriser finns så att produktionskostnaderna överskrids. Dessutom finns det långsiktiga handelsavtal och även premier där lokalsamhällen stöds och utvecklas socialt och ekonomiskt.
 

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance är en internationell och ideell miljöorganisation. Dess uppdrag är att skydda ekosystem och de människor och vilda djur och växter som är beroende av dem. Rainforest Alliance arbetar för att man ska hantera bekämpningsmedel på ett ansvarsfullt sätt och främja de anställdas välmående och samhällets välfärd. Rainforest Alliance-märkningen bygger på miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet.
 

USDA Certifikat
USDA (US Department of Agriculture) är en amerikansk myndighet som lyder under amerikanska jordbruksdepartementet. Myndigheten instiftades 1862 av Abraham Lincoln som en service till USA:s bönder. Idag är man tillsynsmyndighet och kontrollerar skog, mark, odlingar och kontrollerar till exempel ägg- och köttproducenter. Inom USDA finns National Organic Program (NOP) som lagstiftar om ekologiska produkter i USA och deras National Organic Program är det strängaste av alla certifieringsorgan som certifierar hudvård.

Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.