• Effektiv mot bakterier , virus och svamp
 • Handdesinfektion
NY EFFEKTIV FORMULERING ELIMINERAR

BAKTERIER VIRUS OCH SVAMP UTAN ATT

TORKA UT ELLER IRRITERA HUDEN

DESINFEKTION AV HÄNDER, FÖTTER SAMT ÖVRIG HUD.

Ingredienser

AKTIV INGREDIENS ÄR SILVERNITRAT (0,016%), CAS NO.7761-88-8. ANDRA INGREDIENSER ÄR AVJONISERAT VATTEN OCH AMORF SILIKA (NANO)
APPLICERA CA 3 ML PÅ RENA HÄNDER OCH GNUGGA HÄNDERNA MOT

VARANDRA TILLS DE ÄR TORRA, MINST 30 SEKUNDER.

Fakta om produkten

 • EAN kod: 7340172100652
 • Momskod: 25 %
 • Längd (mm): 107.00
 • Bredd (mm): 177.00
 • Höjd (mm): 223.00
 • Nettovikt (kg): 3.00
 • Bruttovikt (kg): 3.40
 • Volym (cm3): 4223.40
 • Ömtåligt: Nej
 • Ursprungsland: Sverige
 • Datummärkning: Nej
 • Varningstext: Förvaras oåtkomligt för barn. Vid stänk i ögonen, skölj     

  försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella     

  kontaktlinser om det går lätt - fortsätt att skölja. Uppsök     

  läkare om irritation uppstår. Kan färga ljusa ytor.     

  kontakta omedelbart giftinformationscentralen eller läkare.     

  Framkalla inte kräkning. drick lite vatten om den skadade är vid     

  fullt medvetande.     

 • Minsta beställningsantal: 3
 • Användning / Rekommenderad dos: APPLICERA CA 3 ML PÅ RENA HÄNDER OCH GNUGGA HÄNDERNA MOT

  VARANDRA TILLS DE ÄR TORRA, MINST 30 SEKUNDER.


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.