Returer & reklamationer

Kontakta omedelbart WeMake Returer & reklamationer:
• Telefon: 040–671 22 00
• E-post: info@wemake.se

Ställ produkterna på avskilt ställe och invänta besked från WeMake eller tillverkaren.

Reklamation ska göras direkt till reklamationsavdelningen på retur@wemake.se

Felaktiga eller defekta produkter som t ex. kort datum ska anmälas till retur@wemake.se inom 7 dagar efter mottagandet av leverans. WeMake skickar efter godkänd anmälan fraktsedlar för fraktfri retur. För att returen skall godkännas skall produkten returneras i originalförpackning samt vara hel och omärkt.

Fabrikationsfel ska anmälas till retur@wemake.se inom 3 månader efter mottagandet av leverans. WeMake avgör vilka åtgärder som ska vidtagas. Ersättning eller eventuell returfrakt lämnas av WeMake. Produkter som blivit osäljbara genom olämplig eller för lång lagring ersätts inte av WeMake.

Vid beställning av fel produkt eller kvantitet ska anmälan göras till retur@wemake.se inom 7 dagar. Retur kan ske först efter godkännande från WeMake. Returfrakt betalas av köparen. För att returen skall godkännas skall produkten returneras i originalförpackning samt vara hel och omärkt.

Kreditering av varor sker först när det returnerade godset har registrerats tillbaka hos WeMake.

Alla transporter sker på köparens risk. Skador som uppstår under transport är köparens ansvar. Detta gäller även transportskador som upptäckts vid den slutliga uppackningen av en varuförsändelse.

Om godset vid mottagandet visar yttre tecken på skada skall det packas upp innan fraktsedeln kvitteras. Chauffören skall notera skadan på fraktsedeln och underteckna fraktsedeln. Därefter har du 7 dagar på dig att göra en anmälan till transportbolaget. Behåll godset och fotografera skadorna, kassera inget innan godkännande från transportbolaget eller WeMake.

Vid skada som inte är synlig vid mottagandet ska reklamation göras till transportbolaget inom 7 dagar från mottagandet av varan. Behåll godset och fotografera skadorna, kassera inget innan godkännande från transportbolaget eller WeMake.


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.